Košakt , o.z. | Hotel Bankov Košice
  • Slovenčina
  • English
  • Polski

  +421556324522

Košakt , o.z.

Nachádzate sa tu

Všetkým milovníkom Bankova a prírody dávame do pozornosti záslužnú činnosť občianského združenia KOŠAKT.
Je to skupinka košických aktivistov, ktorá združuje priaznivcov zdravého životného prostredia a prírody.

Košakt začal  svoju záslužnú činnosť ešte začiatkom minulého roka práve v lokalite košického lesoparku Bankov, nad ktorým sa rozhodli prevziať dobrovoľný patronát. Keďže v tejto lokalite leží aj Hotel Bankov, máme možnosť pozorovať všetky zmeny v čistote a poriadku , ktoré táto skupina dobrovoľníkov iniciovala a na vlastné náklady počas prvého roka svojho pôsobenia aj úspešne zrealizovala. Ich činnosť je detailne zmapovaná na verejnom facebookovom profile s názvom KOŠAKT, o.z. , ( Košické aktivity).

Sme radi, že sa 10.12.2015 podarilo založiť občianske združenie KOŠAKT, o.z., ktoré chce aj Hotel Bankov v budúcnosti podporovať vo všetkých jeho záslužných iniciatívach smerujúcich k zveľaďovaniu tejto oddychovej a športovo turistickej lokality nášho mesta.
Priaznivcom Hotela Bankov a lokality Bankov dávame do pozornosti oficiálnu informáciu o založení transparentného účtu občianskeho združenia KOŠAKT, na ktorý môžete prispieť aj vy a takouto formou pomôcť k rozkvetu tejto úžasnej  lokality.

Ivan Kovalčík - zakladateľ združenia :
,,Členovia, priaznivci a morálni podporovatelia KOŠAKT, o.z.....
10.12.2015 sme založili občianske združenie s názvom KOŠAKT, o.z. zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Bolo nám pridelené IČO : 50084933.
Začiatkom toho roku sme následne pre toto občianske združenie zriadili
transparentný účet SK53 0900 0000 0050 8204 2740 v Slovenskej sporiteľni, a.s.. Transparentný z dôvodu, aby každý kto má záujem, mohol vidieť na www.transparentneucty.sk ako nakladáme s finančnými prostriedkami, ktoré nám občania a firmy poskytli.

V prípade, že by ste chceli združenie podporiť čo i len minimálnou čiastkou v našej budúcej činnosti, pošlite finančné prostriedky na vyššie uvedený účet. V prípade, že nechcete ostať v anonymite, napíšte Vaše meno do poznámky.
Všetky finančné prostriedky budú použité výlučne na činnosť občianskeho združenia v súlade so stanovami so zameraním na zlepšenie životného prostredia, v ktorom žijeme.
Vopred ďakujem."